मागासवर्गीय मुलां-मुलींसाठी शासकीय वसतिगृह

उद्दिष्ट :

मागासवर्गीय मुला-मुलींची शिक्षणाची सोय व्हावी, त्यांना उच्च शिक्षण घेता यावे त्याचप्रमाणे अर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील मुलींना विद्यालयीन व महाविद्यालयीन शिक्षण घेता यावे,यासाठी शासकीय वसतिगृहे सुरू करण्यात आलेली आहेत. सदरची योजना सन 1922 पासुन कार्यान्वित आहे. सध्या लातूर जिल्ह्यात विभागीय,जिल्हा व तालुका पातळीवर मुलांसाठी 13 तर मुलींसाठी 12 असे एकुण 25 शासकीय वसतिगृहे कार्यान्वित आहेत.सदर वसतिगृहामध्ये सन 2019-20 मध्ये एकुण 2711 विद्यार्थ्यांनी या योजनेचा लाभ घेतलेला आहे.

लाभाचे स्वरुप :

 1. मोफत निवास व भोजन, आंथरुण-पांघरुण,ग्रंथालयीन सुविधा.
 2. शालेय विद्यार्थ्याना प्रतिवर्षी दोन गणवेश
 3. क्रमिक पाठ्य पुस्तके,वह्या,स्टेशनरी इ.
 4. वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी विद्यार्थ्याना त्यांच्या अभ्यासक्रमानुसार स्टेथोस्कोप,ॲप्रन,ड्रॉईंग बोर्ड,बॉयलर सूट व कला निकेतनच्या विद्यार्थ्यासाठी रंग, ड्रॉईंग बोर्ड,ब्रश,कॅनव्हास इ.
 5. वसतिगृहातील विद्यार्थ्याना त्यांच्या दैनंदिन खर्चासाठी निर्वाहभत्ता.

 

अटी व शर्ती :

 1. गुणवत्तेनुसार प्रवेश देण्यात येतो.
 2. विद्यार्थी महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा.
 3. प्रवेशीत विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे, वार्षिक उत्पन्न रु.2,00,000/- पेक्षा जास्त नसावे.
 4. इयत्ता 8 वी व त्यापुढे माहाविद्यालयीन शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्याना प्रवेशासाठी अर्ज करता येईल.
 5. अर्ज करावयाची मुदत शालेय विद्यार्थ्यांसाठी 15 मे पूर्वी, महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांसाठी 30 जून पर्यत किंवा निकाल लागल्यापासून 15 दिवसांचे आत.
 6. सन 2014-15 पासून शासन स्तरावरून शासकीय वसतिगृहाच्या जागेपैकी 10 % प्रतिवर्षी रिक्त होणाऱ्या जागा ह्या खासबाब म्हणुन अटी व शर्तीस अनुसरूण गुणवत्तेनुसार भरण्यात येतात आणि 5 % खासबाब म्हणुन अनाथ तसेच मांग,भंगी,मेहतर या जातीतील लाभार्थ्यांना प्राधान्य देण्यात येते.

 

निर्वाह भत्ता :

 1. विभागीय पातळीवर : दरमहा रु.800/-
 2. जिल्हा पातळीवर : दरमहा रु.600/-
 3. तालुका पातळीवर : दरमहा रु.500/-

           (मुलींसाठी स्वच्छता व प्रसाधन भत्ता दरमहा रु. 100/- अतिरिक्त)

संपर्क :

 1. संबंधित जिल्ह्याचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण.
 2. संबंधित गृहप्रमुख/गृहपाल,मुलां-मुलींचे शासकीय वसतिगृह.
 3. संबंधित विभागाचे प्रादेशिक उपायुक्त समाज कल्याण.